×

کارآموز/ وکیل سرپرست گرامی، در صورت ورود برای اولین بار به سامانه، نام کاربری و رمز عبور، کد ملی شما می باشد .

کاربران گرامی، با توجه به تغییر آدرس سامانه از karamoozi.judiciarybar.ir به http://karamoozi.23055.ir ،جهت عملکرد درست سامانه از آدرس جدید استفاده کنید.